Контакти   

Магазин на бул. "Беломорски" 49:
Адрес: 6600, гр. Кърджали, бул. "Беломорски" 49

0361 65520
тел./ факс: 0361 65521
sales@unimatixbg.com

Магазин в гр. Златоград:
Адрес: 4980, гр. Златоград, бул. "България" 121

03071/2159

 

Виж снимката в максимален размерОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

  0361 6 55 20

Site ver.2.0 © 2006 - 2024, Unimatix Ltd. All Rights Reserved.